Funkcja liniowa

Poznajemy w tym miejscu własności i wykres funkcji liniowej, czyli funkcji w postaci y=ax+b.

lekcje
Funkcja liniowa

Podstawowe wiadomości na tema funkcji liniowej oraz jej wykresu.

Proporcjonalność prosta

Podstawowe wiadomości o proporcjonalności prostej. Przykłady rozwiązań zadań z treścią.


spis treści

Artykuły

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


ikona Funkcja liniowa - informacje podstawowe Podstawowe informacje na temat funkcji liniowej.

ikona Proporcjonalność prosta - wiadomości ogólne Definicja i własności proporcjalności prostej, rozwiązywanie zadań z treścią.

ikona ikona Wykres funkcji liniowej Podstawowe informacji na temat wykresu funkcji liniowej, równania kierunkowego prostej.

ikona Wykres funkcji z wartością bezwzględną Zasady wykreślania wykresów funkcji ze zmienną pod wartością bezwzględną.

ikona Wzajemne położenie postych na płaszczyźnie Artykuł opisuje wzajemen położenie prostych w układzie współrzędnych w zależności od wartości współczynników kierunkowych prostych.


Testy

Testy pozwalają zweryfikować wiedzę po każdej lekcji.

ikona Funkcja liniowa.

Sprawdzian z podstawowych informacji na temat funkcji liniowej, jej własności oraz wykresu.

ikona Proporcjonalność prosta.

Test z zakresu proporcjonalności prostej



© Media Nauka, 2014-01-11, ART-2431