Rozwiąż, oblicz ...

Kalkulator naukowy, który tutaj zamieszczamy, umożliwia rozwiązanie danego typu zadania w zależności od podanych przez użytkownika parametrów. Nasz robot spróbuje rozwiązać większość zadań danego typu, wyświetlając kolejne kroki dojścia do rozwiązania zadania.

Równania i układy równań

Rozwiąż równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych

tablica liczb pierwszych

Podaj współczynniki a,b,c, a robot rozwiąże dowolne równanie kwadratowe w zbiorze liczb rzeczywistych.

Rozwiąż układ równań liniowych metodą wyznaczników

tablica liczb pierwszych

Tutaj można prześledzić rozwiązanie dowolnego układu dwóch równań pierwszego stopnia metodą wyznacznikową.


Kombinatoryka

Oblicz
silnię

tablica liczb pierwszych

Policz silnię danej liczby naturalnej

Oblicz
symbol Newtona

tablica liczb pierwszych

Policz wartość symbolu Newtona

Oblicz
liczbę kombinacji

tablica liczb pierwszych

Oblicz liczbę kombinacji zbioru

Oblicz
liczbę permutacji

tablica liczb pierwszych

Wyznacz liczbę permutacji zbioru

Liczba wariacji z powtórzeniami

tablica liczb pierwszych

Wyznacz liczbę wariacji z powtórzeniami zbioru


Ułamki

Skracanie ułamków zwykłych

tablica liczb pierwszych

Znajdź NWD i skróć ułamek zwykłych

Dodawanie dwóch ułamków zwykłych

tablica liczb pierwszych

Dodaj do siebie dwa ułamki zwykłe

Odejmowanie ułamków zwykłych

tablica liczb pierwszych

Odejmij do siebie dwa ułamki zwykłe

Mnożenie dwóch ułamków zwykłych

tablica liczb pierwszych

Wymnóż przez siebie dwa ułamki zwykłe

Dzielenie dwóch ułamków zwykłych

tablica liczb pierwszych

Podziel przez siebie dwa ułamki zwykłe


Działania

Wyłącz czynnik przed pierwiastek

tablica liczb pierwszych

Wyłączanie czynnika przed pierwiastek.

Oblicz
silnię

tablica liczb pierwszych

Policz silnię danej liczby naturalnej

© Media Nauka, 2013-12-16, ART-2144