logo
Szukaj w serwisie:
 
 

Zadanie 376 - mnożenie ułamków zwykłych

Treść zadania

Oblicz:
a) \frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75
b) \frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4
c) \frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}

a) Rozwiązanie zadania

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75=\frac{2\cdot \cancel{15}^{\cancel{3}}}{\cancel{5}\cdot \cancel{3}}\cdot 0,75=2\cdot \frac{\cancel{75}^3}{\cancel{100}_4}=\frac{\cancel{6}^3}{\cancel{4}_2}=\frac{3}{2}

Odpowiedź

\frac{2}{5}\cdot \frac{15}{3}\cdot 0,75=\frac{3}{2}

b) Rozwiązanie zadania

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4=\frac{\cancel{5}\cdot \cancel{3}\cdot 1\cdot \cancel{4}}{\cancel{8}_2\cdot 7\cdot \cancel{15}_{\cancel{3}}}=\frac{1}{2\cdot 7}=\frac{1}{14}

Odpowiedź

\frac{5}{8}\cdot \frac{3}{7}\cdot \frac{1}{15}\cdot 4=\frac{1}{14}

c) Rozwiązanie zadania

Aby otrzymać iloczyn dwóch ułamków zwykłych, mnożymy przez siebie liczniki i mianowniki ułamków.

\frac{3\cancel{0}\cancel{0}}{21\cancel{0}}\cdot \frac{56}{3\cancel{0}}=\frac{\cancel{3}\cdot 56}{21\cdot \cancel{3}}=\frac{56}{21}=\frac{8\cdot \cancel{7}}{3\cdot \cancel{7}}=\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}

Odpowiedź

\frac{300}{210}\cdot \frac{56}{30}=2\frac{2}{3}

© Media Nauka, 2010-04-15

Zadania podobne


Zgłoś błądwww.e-pomoce.pl - banner
Menu Matematyka
Zadania
Testy i quizy
Tablice
Narzędzia

DZIAŁY
Logika
Liczby
Zbiory
Działania

Funkcja
Własności
Liniowa
Kwadratowa
Wielomian
Inne

Równanie
Liniowe
Kwadratowe
Algebraiczne
Wykładnicze i logarytmiczne
Trygonometryczne
Pierwiastkowe

Ciągi liczbowe
Granica i ciągłość
Pochodna
Całki

Geometria
Figury geometryczne
Wektory
Przekształcenia
Trygonometria

Kombinatoryka
Prawdopodobieństwo
Statystyka