Ciąg geometryczny

Definicja Definicja

Ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym, jeżeli istnieje liczba q\neq 0, że dla każdego n w przypadku ciągu nieskończonego i dla każdego n<k w przypadku ciągu skończonego, k-wyrazowego oraz k≥3 spełniony jest warunek:

\frac{a_{n+1}}{a_n}=q

Liczbę q nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego.

Mówiąc inaczej, jeżeli iloraz każdych dwóch kolejnych wyrazów ciągu jest stały, to mamy do czynienia z ciągiem geometrycznym. Oto przykłady takich ciągów.

Przykład Przykład

Przykład ciąguIloraz ciągu geometrycznego
(1,2,4,8,...)q=2
(-1,2,-4,8,...)q=-2
(1,5,25,125)q=5
(1,\ \frac{1}{2}, \ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},...)q=\frac{1}{2}
(1,\ \sqrt{2}, \ 2,\ 2\sqrt{2},...)q=\sqrt{2}

Jak zbudować ciąg geometryczny?

Teoria Jeżeli znamy pierwszy wyraz ciągu i iloraz q, to łatwo można budować pozostałe wyrazy ciągu. Wystarczy poprzedni wyraz pomnożyć przez iloraz q.

Jeżeli ciąg jest wyrażony za pomocą wzoru, to aby sprawdzić, czy dany ciąg jest geometryczny, należy sprawdzić iloraz dwóch kolejnych wyrazów zgodnie z definicją.

Przykład Przykład

Sprawdzimy, czy ciąg a_n=\frac{5}{2^n} jest ciągiem geometrycznym.
Obliczamy
a_{n+1}=\frac{5}{2^(n+1)}=\frac{5}{2\cdot 2^n}
Obliczamy iloraz
\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\frac{5}{2\cdot 2^n}}{\frac{5}{2^n}}=\frac{5}{2\cdot 2^n}\cdot \frac{2^n}{5}=\frac{1}{2}=const=r
Otrzymaliśmy wartość stałą (constans), a więc iloraz każdych kolejnych dwóch wyrazów jest taki sam - ciąg jest ciągiem geometrycznym.

Przykład Przykład

Sprawdzimy, czy ciąg a_n=n^2 jest ciągiem geometrycznym.
Obliczamy
a_{n+1}=(n+1)^2=n^2+2n+1
Obliczamy iloraz
\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n^2+2n+1}{n^2}=1+\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2} \neq const
Nie otrzymaliśmy stałej wartości, a jedynie wyrażenie zależne od liczby n. Dany ciąg nie jest więc ciągiem geometrycznym.


© Media Nauka, 2009-08-24, ART-307