Logo Serwisu Media Nauka


Funkcja różnowartościowa

Definicja Definicja

Funkcję f(x) nazywamy różnowartościową w zbiorze A, będącym podzbiorem dziedziny funkcji f(x), jeżeli dla każdych x_1,x_2\in A prawdziwa jest implikacja: (x_1 \neq x_2) \Rightarrow f(x_1) \neq f(x2).

Powyższa definicja oznacza, że funkcja różnowartościowa, to taka funkcja, która różnym argumentom przyporządkowuje różne wartości funkcji.

Przykład Przykład

Przykłady funkcji różnowartościowych:

y=2x+1\\ y=\frac{1}{x}\\ y=\log x

Przykład Przykład

A oto przykłady funkcji, które funkcjami różnowartościowymi nie są:

y=5 (każdemu argumentowi przyporządkowana jest liczba 5)
y=x2(na przykład liczbom 2 i -2 przyporządkowana jest taka sama wartość: 4)
y=|x|

Teoria Poniższa ilustracja przedstawia przykład funkcji różnowartościowej.

funkcja różnowartościowa

© Media Nauka, 2009-05-18, ART-209

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy