ALFABET GRECKI

Bardzo często w matematyce i fizyce stosuje się dla oznaczeń różnych wielkości litery alfabetu greckiego. Warto więc zapoznać się z nimi. Te litery alfabetu greckiego, które są używane częściej w fizyce i matematyce zaznaczono tłustą czcionką.

tablica alfabet grecki

© Media Nauka, 2008-04-02, ART-13