Tak, zmienna x jest jedynką, a instrukcja if zadziałała.
Tak, zmienna x jest większe od 0, a instrukcja if zadziałała.
Tak, zmienna x nie jest dwójką, a instrukcja if zadziałała.