Wywołanie mktime bez parametrów: 1660265494
Wywołanie mktime dla epoki Uniksa: 0