Wywołanie mktime bez parametrów: 1719029479
Wywołanie mktime dla epoki Uniksa: 0