Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego: 1660264073
Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund: 1660264083
Wywołanie funkcji strtotime dla czasu obecnego+10 sekund, licząc od teraz: 10