Liczba mikrosekund w trybie false (msec sec):0.20194000 1686091819
Liczba mikrosekund w trybie true (liczba rzeczywista):1686091819.2019