strcmp(5,"5") = 0
strcmp("50","100") = 262144
strcmp("ab","bc") = -65793
strcmp("a","A") = 32
strcmp("a1","a2") = -257
strcmp("Ala","Ola") = -917504
strcmp("pies","kot") = 326129