Słowo 'Wyraz' składa się z 5 znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)
Słowo 'Wyraz' składa się z 5 znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)
Słowo 'Wyraz' składa się z 5 znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)

Słowo 'Przykład' składa się z 9 znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)
Słowo 'Przykład' składa się z 8 znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)
Słowo 'Przykład' składa się z 8 znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)