Tekst pochodzi z klasy bazowej

Tekst pochodzi z klasy bazowej - wywołany z klasy potomnej...
Tekst pochodzi z klasy potomnej