Logo Serwisu Media Nauka


Negacja, zaprzeczenie

Teoria Negacja (zaprzeczenie) to zdanie: "nieprawda, że p" i oznaczamy w następujący sposób: ~p

Przykład Przykład

p ~p
5 jest liczbą parzystą (zdanie fałszywe)Nieprawda, że 5 jest liczbą parzystą (zdanie prawdziwe)
5 jest liczbą nieparzystą (zdanie prawdziwe)Nieprawda, że 5 jest liczbą nieparzystą (zdanie fałszywe)
1+1 jest równe zeru (zdanie fałszywe)1+1 nie jest równe zeru (zdanie prawdziwe)

Teoria W wyniku negacji zdania prawdziwego otrzymujemy zawsze zdanie fałszywe, a w przypadku zdania fałszywego - zdanie prawdziwe. Ilustruje to poniższa tabela:

p~p
01
10

Zdania p oraz ~p nazywamy także zdaniami sprzecznymi.

Warto znać następujące prawa:

Prawo sprzeczności
Z dwóch zdań: p oraz ~p co najmniej jedno jest fałszywe

Prawo wyłączonego środka
Z dwóch zdań: p oraz ~p co najmniej jedno jest prawdziwe

Prawo podwójnego zaprzeczenia
Zdania p oraz ~(~p) mają tę samą wartość logiczną

© Media Nauka, 2008-05-25, ART-41

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy