Pierścień kołowy

pierścień kołowy

Definicja Definicja

Pierścień kołowy jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od punktu A jest niemniejsza niż a i niewiększa niż b, przy czym 0<a<b.

Liczbę a nazywamy promieniem małym pierścienia kołowego, natomiast liczbę b nazywamy promieniem dużym pierścienia kołowego.

Pierścień kołowy został zilustrowany na rysunku.


© Media Nauka, 2010-10-30, ART-996