logoPłatkonogi

Płatkonogi (Phalaropodidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 3 gatunki w 1 rodzaju. W Polsce notowano 2 gatunki.

Wygląd

To niewielkie ptaki. Palce stóp mają płatki skórne, które ułatwiają tym ptakom pływanie. Stąd też pochodzi nazwa tej rodziny. Występuje tu dymorfizm sezonowy, wiekowy i płciowy. Samice mają większe rozmiary od samców, w szacie godowej są bardziej kolorowe. To bardzo lekkie ptaki. Wiatr czasami utrudnia utrzymanie im się na wodzie. Upierzenie godowe pojawia się późną wiosną i bardzo szybko zanika. Na głowie występują zwykle białe, czarne i czerwone plamy. Mają czarny kuper i białą pręgę na skrzydle z wyjątkiem płatkonoga trójbarwnego, u którego pręga nie występuje, a kuper jest biały.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów, dzięki którym wyświetlisz gatunki z określonego kontynentu, o określonym statusie zagrożenia wyginięciem lub w oparciu jeszcze o inne kryteria. Nasz atlas zawiera karty opisów gatunków wraz ze zdjęciami. Kliknij na nazwę gatunkową lub miniaturę zdjęcia, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Płatkonóg szydłodziobyPłatkonóg szydłodzioby PL

Phalaropus lobatus

Płatkonóg szydłodzioby to bardzo rzadko w Polsce spotykany tylko podczas przelotów. Najczęściej można go spotkać nad morzem. Ruchem obrotowym na wodzie wytwarza małe wiry wodne, które wyciągają małe organizmy wodne na jej powierzchnię.


Płatkonóg trójbarwnyPłatkonóg trójbarwny

Phalaropus tricolor

Płatkonóg trójbarwny (Phalaropus tricolor) to gatunek ptaka z rodziny płatkonogów. Upierzenie w szacie godowej szare na wierzchu głowy, białe na spodzie, na szyi i piersi rdzawy nalot. Przez oko biegnie ciemny pasek.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują głównie półkulę północną, najliczniej w rejonach polarnych. Jeden z gatunków zamieszkuje Amerykę. Zimują w strefie tropikalnej półkuli południowej. To ptaki związane z wodnym środowiskiem.

Tryb życia i zachowanie

Świetnie pływają po powierzchni wody. Są do tego najlepiej przystosowane ze wszystkich siewkowatych. Ptaki te żerują w charakterystyczny sposób, zawsze na płytkiej wodzie. Wykonują szybkie obroty, tworzące wir wodny, nagle zatrzymują się i chwytają zdobycz, która dzięki takiemu działaniu wypływa na powierzchnię. Ze względu na swoją wagę ptakom tym trudno się lata przy silnym wietrze.

Rozmnażanie

Tokują samice. Miejsce na gniazdo wybiera samica, samiec buduje je pośród przybrzeżnej roślinności na ziemi. Jedna samica kopuluje z kilkoma samcami. Po zniesieniu jaj przestają się interesować potomstwem. W zniesieniu najczęściej 4 jaja. Dalszą opiekę nad jajami i pisklętami podejmuje samiec. Wysiadywanie trwa 16-24 dni. Pisklęta są dość samodzielnie tuż po wylęgu. Potrafią od razu pływać. Po 14-20 dniach młode stają się samodzielne.

Pożywienie

Głównie owady (ochotki, komary), także ślimaki, chrząszcze, chruściki, plankton (małe rybki, meduzy, skorupiaki). Płatkonóg płaskodzioby czyści skórę waleni z pasożytów.

Ochrona i zagrożenia

Nie są to ptaki zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Płatkonóg płaskodzioby czyści skórę waleni z pasożytów.

Ptaki te żerują w zadziwiający sposób. Wykonują szybkie ruchy obrotowe, tworzące wir wodny. Nagle zatrzymują się i chwytają zdobycz, która dzięki takiemu działaniu wypływa na powierzchnię.

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

      Płatkonóg szydłodzioby: Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.
           Płatkonóg szydłodzioby: Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.© medianauka.pl, 2015-03-10, RODZ-272 

Które ptaki gniazdują najdalej?

Które ptaki gniazdują najdalej?

Bieguny to rejony o ekstremalnych warunkach pogodowych. Jak daleko w tych warunkach ptaki mogą się rozmnażać i wysiadywać jaja?
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Paw Puzzle
Kolorowe skarpetki - smart owl - sowa
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.