Płatkonogi

Płatkonogi (Phalaropodidae) to rodzina ptaków z rzędu siewkowatych. Rodzina ta liczy dziś 3 gatunki w 1 rodzaju. W Polsce notowano 2 gatunki.

Wygląd

To niewielkie ptaki. Palce stóp mają płatki skórne, które ułatwiają tym ptakom pływanie. Stąd też pochodzi nazwa tej rodziny. Występuje tu dymorfizm sezonowy, wiekowy i płciowy. Samice mają większe rozmiary od samców, w szacie godowej są bardziej kolorowe. To bardzo lekkie ptaki. Wiatr czasami utrudnia utrzymanie im się na wodzie. Upierzenie godowe pojawia się późną wiosną i bardzo szybko zanika. Na głowie występują zwykle białe, czarne i czerwone plamy. Mają czarny kuper i białą pręgę na skrzydle z wyjątkiem płatkonoga trójbarwnego, u którego pręga nie występuje, a kuper jest biały.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Płatkonóg szydłodziobyPłatkonóg szydłodzioby PL

Phalaropus lobatus

Płatkonóg szydłodzioby to bardzo rzadko w Polsce spotykany tylko podczas przelotów. Najczęściej można go spotkać nad morzem. Ruchem obrotowym na wodzie wytwarza małe wiry wodne, które wyciągają małe organizmy wodne na jej powierzchnię.

Inne gatunki

  • Płatkonóg trójbarwny (Phalaropus tricolor)

Występowanie i środowisko

Zamieszkują głównie półkulę północną, najliczniej w rejonach polarnych. Jeden z gatunków zamieszkuje Amerykę. Zimują w strefie tropikalnej półkuli południowej. To ptaki związane z wodnym środowiskiem.

Tryb życia i zachowanie

Świetnie pływają po powierzchni wody. Są do tego najlepiej przystosowane ze wszystkich siewkowatych. Ptaki te żerują w charakterystyczny sposób, zawsze na płytkiej wodzie. Wykonują szybkie obroty, tworzące wir wodny, nagle zatrzymują się i chwytają zdobycz, która dzięki takiemu działaniu wypływa na powierzchnię. Ze względu na swoją wagę ptakom tym trudno się lata przy silnym wietrze.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Tokują samice. Miejsce na gniazdo wybiera samica, samiec buduje je pośród przybrzeżnej roślinności na ziemi. Jedna samica kopuluje z kilkoma samcami. Po zniesieniu jaj przestają się interesować potomstwem. W zniesieniu najczęściej 4 jaja. Dalszą opiekę nad jajami i pisklętami podejmuje samiec. Wysiadywanie trwa 16-24 dni. Pisklęta są dość samodzielnie tuż po wylęgu. Potrafią od razu pływać. Po 14-20 dniach młode stają się samodzielne.

Pożywienie

Głównie owady (ochotki, komary), także ślimaki, chrząszcze, chruściki, plankton (małe rybki, meduzy, skorupiaki). Płatkonóg płaskodzioby czyści skórę waleni z pasożytów.

Ochrona i zagrożenia

Nie są to ptaki zagrożone wymarciem.

Ciekawostki

Płatkonóg płaskodzioby czyści skórę waleni z pasożytów.

Ptaki te żerują w zadziwiający sposób. Wykonują szybkie ruchy obrotowe, tworzące wir wodny. Nagle zatrzymują się i chwytają zdobycz, która dzięki takiemu działaniu wypływa na powierzchnię.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2015-03-10, RODZ-272


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Płatkonóg szydłodzioby
      

Okres przelotu płatkodzioba szydłodziobego w Polsce.

           

Najdogodniejszy okres do obserwacji w Polsce płatkodzioba szydłodziobego.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Oznaczenia

Poniżej przedstawiamy opis zastosowanych oznaczeń gatunków.

Występowanie w Polsce

PL
- gatunek zaobserwowany w Polsce w stanie dzikim po 1950 r.
PL - wtórnie
- gatunek introdukowany w Polsce rozmyślnie lub przypadkowo, tworzący stałe populacje.
PL - obserwacje dawne
- gatunek obserwowany ostatnio w Polsce w latach 1801-1950.
PL - hodowla
- gatunek hodowlany.

Liczebność

Podana liczba oznacza liczbę zwykle szacowaną samców lub par lęgowych obserwowanych w Polsce w ciągu roku (dotyczy gatunków lęgowych w Polsce).

Bardzo liczny
- 3 000 001 - 30 000 000
Liczny
- 300 001 - 3 000 000
Średnio liczny
- 30 001 - 300 000
Nieliczny
- 3001 - 30 000
Bardzo nieliczny
- 301 - 3 000
Skrajnie nieliczny
- 1 - 300

Status

Lęgowy
- gniazduje regularnie na dyżym obszarze kraju.
Lęgowy sporadycznie
- gniazduje sporadycznie w kraju lub tylko lokalnie.
Przelotny/przylatujący
- gatunek regularnie stacjonuje w kraju podczas swoich przelotów lub przylatuje na zimowiska.
Zalatujący
- gatunek pojawiający się w Polsce nieregularnie.
Zalatujący wyjątkowo
- gatunek pojawiający się wyjątkowo w kraju (poniżej 5 obserwacji).

 ! 
- gatunek ujęty w Załączniku i Dyrektywie Ptasiej (2009/147/WE z 30-11-2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), wskazującej na gatunki podlegające wraz z siedliskami szczególnej ochronie.

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.