Logo Serwisu Media Nauka


Symetria z poślizgiem

Definicja Definicja

Symetria z poślizgiem jest to złożenie translacji o wektor \vec{w} i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji. Jeżeli wektor translacji jest wektorem zerowym kierunek osi symetrii może być dowolny.

Złożenie translacji i symetrii osiowej, gdy wektor translacji jest równoległy do osi symetrii, jest przemienne, to znaczy, że nie ma znaczenia, czy najpierw dokonujemy translacji a potem przekształcenia względem osi symetrii, czy odwrotnie.

Symetria z poślizgiem

Twierdzenie Twierdzenie

Symetria z poślizgiem jest przekształceniem izometrycznym, które jest złożeniem trzech symetrii osiowych.


© Media Nauka, 2010-11-29, ART-1033

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy