Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Uporządkowanie punktów na prostej

Twierdzenie Aksjomat

Uporządkowanie punktów na prostej

Na prostej istnieją dokładnie dwa uporządkowania takie, że dla dowolnych punktów A, B, C należącej do tej prostej zachodzą warunki:

  • jeżeli A poprzedza B przy jednym uporządkowaniu, to B poprzedza A przy drugim uporządkowaniu,
  • jeżeli B leży między A i C, to |AB|+|BC|=|AC|,
  • jeżeli |AB|+|BC|=|AC| i punkty A, B, C są różne, to B leży między A i C.

Definicja Definicja

Każde uporządkowanie prostej nazywamy zwrotem prostej.


Teoria Prosta ma dwa naturalne uporządkowana: jedno, w którym A poprzedza B i przeciwne do niego, w którym B poprzedza A.


© medianauka.pl, 2010-10-19, ART-980


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.