Logo Serwisu Media Nauka


Wykres funkcji

Teoria Funkcja ma swoją interpretację geometryczną w układzie współrzędnych.

Zobaczmy co się dzieje, kiedy zaznaczymy w układzie współrzędnych punkty o odciętej równej dowolnemu argumentowi funkcji i rzędnej równej wartości funkcji dla danego argumentu funkcji. Argumenty i wartości funkcji wpisujmy do tabelki.

\n \n


Definicja Definicja

Wykres funkcji y=f(x) jest to zbiór wszystkich punktów (x,f(x)), gdy x należy do dziedziny tej funkcji.

Wykres funkcji zwykle sporządzamy w sposób, który ilustruje animacja.

1) Układamy tabelkę zmienności, wybierając kilka argumentów funkcji x i obliczając dla nich wartości funkcji y=f(x).
2) Rysujemy układ współrzędnych OXY i zaznaczamy w nim punkty o współrzędnych (x,y) wzięte z tabelki.
3) Łączymy odręcznie punkty, szkicując w ten sposób wykres funkcji.

A oto jeszcze jeden przykład sporządzania wykresu funkcji.

Przykład Przykład

Sporządzić wykres funkcji f(x)=x2.

Sporządzamy tabelkę, wybieramy argumenty funkcji i obliczamy dla nich wartości funkcji.

x012-1-21/2-1/2
y = f(x)014141/41/4

Na podstawie tabelki sporządzamy szkic wykresu:

układ współrzędnych

Jak znaleźć punkt przecięcia wykresu
funkcji z osią OX i OY ?

Teoria Aby znaleźć punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY wystarczy policzyć wartość funkcji dla argumentu x=0, a więc obliczyć f(0).

Przykład Przykład

Dana jest funkcja f(x)=5x-7. W jakim punkcie wykres tej funkcji przecina oś OY?
Obliczamy f(0) = 5∙0-7 = -7.

Ponieważ wszystkie punkty na osi OY mają współrzędną x=0, więc punkt przecięcia się wykresu tej funkcji z osią OY ma współrzędne (0,-7).

Aby znaleźć punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OX (związny z miejscem zerowym funkcji) należy rozwiązać równanie f(x)=0.

Przykład Przykład

Dana jest funkcja f(x)=5x-7. W jakim punkcie wykres tej funkcji przecina oś OX?
rozwiązujemy równanie: 0 = 5x-7. Stąd 5x = 7 i ostatecznie x=7/5
Ponieważ wszystkie punkty na osi OX mają współrzędną y=0, więc punkt przecięcia się wykresu tej funkcji z osią OX ma współrzędne (7/5,0).


© Media Nauka, 2009-05-04, ART-198Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 301 - sporządzić wykres funkcji
Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{3}x+2

zadanie - ikonka Zadanie 302 - sporządź wykres funkcji
Sporządzić wykres funkcj:
f(x)=\begin{cases} -x \ dla \ x<2 \\ x-1 \ dla \ x\geq 2\end{cases}Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy