Zadania z działu Liczby i działania

zadania ikona

Znajdziesz tutaj rozwiązania zadań z matematyki prezentowanych w lekcjach i artykułach z działu "Liczby i działania". Są to wszystkie zadania opublikowane w tym dziale w naszym serwisie, włączając w to zadania maturalne.


1.

Sprawdzić, czy liczba 5,35(43) jest wymierna czy niewymierna.zadania maturalne 2.

Równość 1/4+1/5+1/a = 1 jest prawdziwa dla

A. a = 11/20

B. a = 8/9

C. a = 9/8

D. a = 20/113.

Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi:

A. 1

B. 0,(32)

C. -1000

D. 1,0124.

Wykaż cztery liczby wymierne między 0,2 a 3/115.

Wykazać, że suma liczby wymiernej i niewymiernej jest liczbą niewymierną.6.

Zaznacz na osi liczbowej przedziały (-5; -2⟩ ∪ (-1; 5⟩ oraz ⟨-6; -3) ∪ ⟨0; 1⟩. Zaznacz na osi część wspólną tych zbiorów oraz zapisz wynik za pomocą przedziału liczbowego.7.

Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów ⟨-3; 3) i (-4; 2⟩.8.

Znaleźć sumę, iloczyn oraz różnicę zbiorów (-1; 1) i ⟨2; 3).9.

Zapisać za pomocą przedziału liczbowego zbiór wszystkich wartości x, które spełniają układ:

\begin{cases}x\geq -1\\ x>-2 \\ x<3 \end{cases}zadania maturalne 10.

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤ x-1 ≤ 4.

rysunekzadania maturalne 11.

Rozważamy przedziały liczbowe (−∞, 5) i ⟨−1, +∞). Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7zadania maturalne 12.

Udowodnij, że każda liczba całkowita k, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k2 przez 7 jest równa 5.zadania maturalne 13.

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k3m − km3 jest podzielna przez 6.14.

Oblicz wartość wyrażenia \sqrt[3]{\frac{216}{1331}}15.

Rozłóż na czynniki pierwsze liczby:
a) 290400, b) 4410, c) 150150.16.

Znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) liczb: a) 10800 i 516, b) 28224 i 7350, c) 1584 i 792, d) 4608, 1008 i 648.17.

Znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność NWW liczb: a) 168 i 762, b) 3125 i 625, c) 2016 i 33264, d) 432, 112 i 84.18.

Zaokrąglić liczby z dokładnością do dziesiątek: 78, 37, 51, 52, 55, 99.19.

Zaokrąglić liczby z dokładnością do setek: 1238, 3321, 23493, 1001, 208080, 9999.20.

Zaokrąglić liczby z dokładnością do setnych i dziesiątych części: 1,0909, 23,54522, 76,7452345, 9,789.21.

Podaj przybliżenia dziesiętne liczb: 1/3, 4/11, 5/7, 17/7 z dokładnością kolejno do dwóch, trzech, czterech i pięciu miejsc po przecinku.22.

Zapisz podane liczby w systemie rzymskim: 10, 21, 78, 311, 521, 999, 1005.23.

Zaznacz na osi liczbowej punkty o współrzędnych 1, 2, -1 i 6.

oś liczbowa - zadanie24.

Odczytaj jakie liczby zaznaczono na osiach liczbowych.

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie25.

Jakie liczby zaznaczono kropkami na osiach liczbowych?

oś liczbowa - zadanie

oś liczbowa - zadanie26.

Zaznacz podane liczby na osi liczbowej: 0, 1/2, √2, π, -3/2.

oś liczbowa - zadanie27.

Zaznacz ułamki na osi liczbowej: 2/3, 8/4, -3/2, 13/4, -1/3.

oś liczbowa - zadanieLiczba odnalezionych zadań w zbiorze:27.Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.