Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 537 - dwusieczna kąta - konstukcja


Skonstruować dwusieczną kąta przedstawionego na rysunku.

dwusieczna kąta


© Media Nauka 2008-2017 r.