zadanie

Zadanie 537 - dwusieczna kąta - konstukcja


Skonstruować dwusieczną kąta przedstawionego na rysunku.

dwusieczna kąta


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązuje pokazuje niniejszy film:

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

© Media Nauka, 2010-11-10

Zadania podobne

kulkaZadanie 645 - równanie dwusiecznej kąta
Znaleźć równanie dwusiecznej kątów wyznaczonych przez proste o równaniach y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2} i y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}.