zadanie

Zadanie 546 - środek odcinka


Znaleźć środek kwadratu wyznaczonego przez punkty A=(0,0), \ B=(1,2),\ C=(3,1),\ D=(2,-1)


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

A=(0,0), B=(3,1)\\ x_s=\frac{0+3}{2}=\frac{3}{2}\\ y_s=\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}\\ S=(\frac{3}{2},\frac{1}{2})

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Środek kwadratu leży na przecięciu się przekątnych tego kwadratu. Punkt ten jest środkiem przekątnej.

środek kwadratu

Korzystamy ze wzoru na współrzędne środka odcinka \overline{AB}:

x_s=\frac{x_A+x_B}{2}, \ y_s=\frac{y_A+y_B}{2}

Korzystamy z powyższego wzoru:

A=(0,0), B=(3,1)\\ x_s=\frac{0+3}{2}=\frac{3}{2}\\ y_s=\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}\\ S=(\frac{3}{2},\frac{1}{2})

ksiązki Odpowiedź

Środek kwadratu ma współrzędne: S=(\frac{3}{2},\frac{1}{2})

© Media Nauka, 2011-01-03

Zadania podobne

kulkaZadanie 542 - długość odcinka
Dane są punkty A=(-3,-2), B=(2, -2). Obliczyć długość odcinka wzór

kulkaZadanie 543 - Długość odcinka
Dany jest punkt A=(1,4). Znaleźć taki punkt B, że |\overline{AB}|=1 i który leży na prostej x=\frac{1}{2}

kulkaZadanie 544 - długość odcinka i pole trójkąta
Obliczyć pole i obwód trójkąta prostokątnego, wyznaczonego przez punkty A=(1,2), B=(1,3), C=(4,1)

kulkaZadanie 545 - środek odcinka
Dany jest odcinek o końcach A=(2+\sqrt{2}, 2), \ B=(-4+\sqrt{2}, -4). Znaleźć współrzędne środka odcinka \overline{AB}

kulkaZadanie 547 - symetralna odcinka
Znaleźć równanie symetralnej odcinka \overline{AB}, gdzie A=(1,4), \ B=(-2, 1)