zadanie

Zadanie 550 - prawo trójkąta


Zbadać, czy z odcinków o długości 5,3 i 1 można zbudować trójkąt.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

|3-1|<5<3+1\\ 2<5<4
Nierówność trójkąta nie jest spełniona, więc odcinki o takich długościach nie mogą utworzyć trójkąta.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby sprawdzić, czy odcinki o określonych długościach mogą utworzyć trójkąt wystarczy sprawdzić, czy spełniają prawo trójkąta:

||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|

W powyższym wzorze pominięto znaki równości, dlatego, że przypadek ten dotyczy wyłącznie punktów współliniowych. Nierówności zachodzą wyłącznie dla punktów niewspółliniowych, które wyznaczają trójkąt.

Nie ma też znaczenia, którą z odległości przyjmiemy za |AC|. Wystarczy sprawdzić więc dowolny przypadek. Niech więc:

|AC|=5, \ |AB|=3, \ |BC|=1\\ ||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC| \\ |3-1|<5<3+1\\ 2<5<4

Nierówność trójkąta nie jest spełniona, więc odcinki o takich długościach nie mogą utworzyć trójkąta.

Można też powiedzieć, że nie istnieją takie punkty A, B, C, których wzajemne odległości wynoszą odpowiednio: 5, 3 i 1.

ksiązki Odpowiedź

Z odcinków o długości 5, 3 i 1 nie można utworzyć trójkąta.

© Media Nauka, 2011-01-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 548 - współliniowość punktów
Sprawdzić, czy punkty A, B, C są współliniowe (kolinearne), jeżeli
a) |AB|=7, |BC|=5,5 ,|AC|=1,5
b) |AB|=4+2\sqrt{3}, |BC|=2+\sqrt{3} ,|AC|=3\sqrt{3}

kulkaZadanie 551 - punkty współliniowe
Punkty A, B, C są współliniowe i |AB|=7, |BC|=6. Jaką liczbą jest |AC|?

kulkaZadanie 552 - nierówność trójkąta
Dane są odcinki o długościach |AB|=5, |BC|=8. Jaką długość powinien mieć odcinek \overline{AC}, aby można było zbudować trójkąt ABC?