Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 551 - punkty współliniowe


Punkty A, B, C są współliniowe i |AB|=7, |BC|=6. Jaką liczbą jest |AC|?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

|AC|=||AB|-|BC||=1\ \vee \ |AC|=|AB|+|BC|=13

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Punkty A, B i C są współliniowe wtedy i tylko wtedy, gdy |AC|=|AB|+|BC| lub |AC|=||AB|-|BC||. Sprawdzamy oba warunki:

|AC|=? \ |AB|=7, \ |BC|=6\\ 1)\ |AC|=||AB|-|BC||\\|AC|=|6-7|=|-1|=1 \\2) \ |AC|=|AB|+|BC|\\ |AC|=6+7=13

ksiązki Odpowiedź

|AC|=1 lub |AC|=13

© Media Nauka, 2011-01-06


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy