zadanie

Zadanie 552 - nierówność trójkąta


Dane są odcinki o długościach |AB|=5, |BC|=8. Jaką długość powinien mieć odcinek \overline{AC}, aby można było zbudować trójkąt ABC?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|\\ 3<|AC|<13

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Punkty A, B, C powinny spełniać nierówność trójkąta:

||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|

Mamy więc:

|AC|=? \ |AB|=5, \ |BC|=8\\ ||AB|-|BC||<|AC|<|AB|+|BC|\\ |5-8|<|AC|<5+8\\ 3<|AC|<13\\ |AC|\in (3;13)

Odcinek \overline{AC} ma więc długość zawartą w przedziale otwartym od 3 do 13.

ksiązki Odpowiedź

AC|\in (3;13)

© Media Nauka, 2011-01-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 548 - współliniowość punktów
Sprawdzić, czy punkty A, B, C są współliniowe (kolinearne), jeżeli
a) |AB|=7, |BC|=5,5 ,|AC|=1,5
b) |AB|=4+2\sqrt{3}, |BC|=2+\sqrt{3} ,|AC|=3\sqrt{3}

kulkaZadanie 550 - prawo trójkąta
Zbadać, czy z odcinków o długości 5,3 i 1 można zbudować trójkąt.

kulkaZadanie 551 - punkty współliniowe
Punkty A, B, C są współliniowe i |AB|=7, |BC|=6. Jaką liczbą jest |AC|?