zadanie

Zadanie 569 - kąt zewnętrzny


Ile wynosi miara kąta zewnętrznego w ośmiokącie foremnym?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2\alpha+2\delta=360^o/:2 \\ \alpha+\delta=180^o\\ \delta=180^o-\alpha\\ \delta=180^o-(180^o-\frac{360^o}{n})\\ \delta=\frac{360^o}{n}\\ \delta=\frac{360^o}{8}=45^o

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Kąty zewnętrzne

Wzór na miarę kąta wewnętrznego w wielokącie foremnym jest następujący:

\alpha=180^o-\frac{360^o}{n}

Wyprowadzenie tego wzoru znajdziesz tutaj.

Na rysunku kąt zewnętrzny został oznaczony grecką literą \delta. Kąty o tych samych miarach oznaczono tymi samymi kolorami oraz literami. Ich miary są równe ze względu na to, że kąty te są kątami wierzchołkowymi.

Suma miar wszystkich zaznaczonych kątów jest równa mierze kata pełnego:

2\alpha+2\delta=360^o/:2 \\ \alpha+\delta=180^o\\ \delta=180^o-\alpha

Korzystając ze wzoru wyżej zacytowanego na miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego, przy n=8 mamy:

\delta=180^o-(180^o-\frac{360^o}{n})\\ \delta=\frac{360^o}{n}\\ \delta=\frac{360^o}{8}=45^o

ksiązki Odpowiedź

\delta=45^o

© Media Nauka, 2011-01-13

Zadania podobne

kulkaZadanie 561 - pole sześciokąta foremnego
Obliczyć pole sześciokąta foremnego, którego bok ma długość 3.

kulkaZadanie 564 - pole powierzchni sześciokąta foremnego
Pole sześciokąta foremnego jest równe \sqrt{3}. Obliczyć obwód tego sześciokąta.

kulkaZadanie 565 - pole powierzchni osmiokąta foremnego
Pole powierzchni ośmiokąta foremnego jest równe 2. Obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w ten ośmiokąt.

kulkaZadanie 566 - pole powierzchni wielokąta foremnego
W okrąg o promieniu R=10 wpisano ośmiokąt foremny. Jaki promień ma okrąg, w który wpisano sześciokąt foremny o takim samym polu powierzchni co ośmiokąt foremny.

kulkaZadanie 567 - kąt wewnętrzny w wielokącie foremnym
Obliczyć miarę kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) n-kąta foremnego.

kulkaZadanie 568 - wielokąt foremny, kąt wewnętrzny
Miara kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) pewnego wielokąta foremnego jest równa 162o. Ile boków ma ten wielokąt?

kulkaZadanie 579 - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?