Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 576 - obwód koła


Ile potrzeba sznurka, aby ułożyć z niego okrąg o średnicy 2 m?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

S=2\pi r=2\pi \ m\approx 6,28 \ m

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Gdy sznurek układamy w okrąg, to długość sznurka będzie stanowić obwód tego okręgu, który obliczamy ze wzoru:

S=2\pi r

Mamy daną średnicę okręgu, promień ma długość połowy średnicy, więc:

d=2 \ m\\ S=2\pi r= 2\pi\cdot \frac{d}{2}=\pi d=2\pi \ m \approx 6,28 \ m

ksiązki Odpowiedź

S\approx 6,28

© Media Nauka, 2011-01-15


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy