zadanie

Zadanie 581 - okrąg wpisany w trójkąt równoboczny


W trójkąt równoboczny o boku długości a=1 wpisano koło. Oblicz jego pole i obwód.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ h=\frac{\sqrt{3}}{2}
r=\frac{1}{3}h\\ r=\frac{\sqrt{3}}{6}
P_k=\pi r^2=\frac{\pi}{12}
S=2\pi r=\frac{\pi \sqrt{3}}{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Okrąg wpisany w trójkąt

Aby obliczyć pole i obwód okręgu musimy poznać promień r okręgu opisanego na trójkącie. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa możemy wyznaczyć wysokość trójkąta równobocznego:

(\frac{1}{2}a)^2+h^2=a^2\\ h^2=a^2-\frac{1}{4}a^2\\ h^2=\frac{3}{4}a^2\\ h=\frac{a\sqrt{3}}{2}\\ a=1\\ h=\frac{\sqrt{3}}{2}

Środkowa w trójkącie równobocznym jest jednocześnie wysokością, a środkowe i wysokości trzech boków przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy środkiem ciężkości trójkąta. Środek ciężkości dzieli każdą ze środkowych w stosunku 2:1. Możemy więc napisać:

r=\frac{1}{3}h\\ r=\frac{1}{3}\cdot \frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}

Obliczamy pole koła:

P_k=\pi r^2\\ P=\pi \cdot (\frac{\sqrt{3}}{6})^2\\ P=\pi \cdot \frac{3}{36}\\ P=\frac{\pi}{12}

Obliczamy obwód okręgu:

S=2\pi r=2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{\pi \sqrt{3}}{3}

tło Odpowiedź

P=\frac{\pi}{12}, \ S=\frac{\pi \sqrt{3}}{3}

© Media Nauka, 2011-01-17

Zadania podobne

kulkaZadanie 580 - trójkąt wpisany w okrąg
Na trójkącie równobocznym o boku a=1 opisano okrąg. Oblicz obwód tego okręgu i pole koła wyznaczonego przez ten okrąg.

kulkaZadanie 583 - równanie okręgu
Znaleźć równanie okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, wyznaczonym przez punkty A=(1,1), \ B=(5,1),\ C=(3,2\sqrt{3}+1)

kulkaZadanie 597 - trójkąt w układzie współrzędnych
Dane są punkty A=(1,1), B=(4,-2). Znajdź punkt C, który jest wierzchołkiem trójkąta równobocznego ABC

kulkaZadanie 611 - trójkąt równoboczny
Dany jest trójkąt równoboczny o boku a. Środki boków tego trójkąta dzielą dany trójkąt na mniejsze części. Oblicz wysokość mniejszego trójkąta leżącego w środku danego trójkąta.

kulkaZadanie 612 - trójkąt równoboczny
W trójkąt równoboczny o boku długości 2 wpisano kwadrat o polu 1. Oblicz wysokość trójkąta równoramiennego, wyznaczonego przez ten kwadrat.

kulkaZadanie 613 - przystawanie trójkątów
Dany jest trójkąt równoboczny o boku a. Środki boków tego trójkąta dzielą dany trójkąt na mniejsze części. Wykaż, że wszystkie mniejsze trójkąty są przystające i są trójkątami równobocznymi.