Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 589 - pole powierzchni elipsy


Oblicz pole powierzchni elipsy przedstawionej na rysunku.
Elipsa


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole elipsy obliczamy ze wzoru:

P=\pi ab

gdzie a,b to długości półosi elipsy.

Widać z rysunku, że:

a=3, \ b=2


Elipsa

Są to oczywiście odczyty przybliżone (nie mamy pewności, że elipsa przechodzi idealnie według takich odczytów długości półosi). Obliczamy więc pole powierzchni elipsy:

P=\pi ab=\pi \cdot 3\cdot 2=6\pi

ksiązki Odpowiedź

P=6\pi

© Media Nauka, 2011-01-19


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy