zadanie

Zadanie 589 - pole powierzchni elipsy


Oblicz pole powierzchni elipsy przedstawionej na rysunku.
Elipsa


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole elipsy obliczamy ze wzoru:

P=\pi ab

gdzie a,b to długości półosi elipsy.

Widać z rysunku, że:

a=3, \ b=2


Elipsa

Są to oczywiście odczyty przybliżone (nie mamy pewności, że elipsa przechodzi idealnie według takich odczytów długości półosi). Obliczamy więc pole powierzchni elipsy:

P=\pi ab=\pi \cdot 3\cdot 2=6\pi

ksiązki Odpowiedź

P=6\pi

© Media Nauka, 2011-01-19

Zadania podobne

kulkaZadanie 590 - pole elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy, której półosie mają długości 6 i 5.

kulkaZadanie 591 - pole elipsy, obliczanie pola powierzchni elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy o równaniu 2x^2+3y^2=6

kulkaZadanie 592 - obliczyć pole elipsy
Dany jest okrąg o równaniu x^2+y^2=4. Długość półosi wielkiej pewnej elipsy jest równa długości promienia okręgu. Pole tej elipsy jest dwa razy mniejsze od pola koła wyznaczonego przez okrąg. Jaka jest długość drugiej półosi elipsy?

kulkaZadanie 593 - oblicz obwód elipsy
Ile sznurka potrzeba do ułożenia elipsy o polu 6\pi i osi wielkiej elipsy o długości 6.