Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 590 - pole elipsy


Oblicz pole powierzchni elipsy, której półosie mają długości 6 i 5.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole elipsy obliczamy ze wzoru:

P=\pi ab

gdzie a,b to długości półosi elipsy, które są dane.

Obliczamy więc pole powierzchni elipsy:

P=\pi ab=\pi \cdot 5\cdot 6=30\pi

ksiązki Odpowiedź

P=30\pi

© Media Nauka, 2011-01-19


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy