Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 593 - oblicz obwód elipsy


Ile sznurka potrzeba do ułożenia elipsy o polu 6\pi i osi wielkiej elipsy o długości 6.


© Media Nauka 2008-2017 r.