zadanie

Zadanie 593 - oblicz obwód elipsy


Ile sznurka potrzeba do ułożenia elipsy o polu 6\pi i osi wielkiej elipsy o długości 6.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2a=6/:2 a=3\\ P=6\pi\\ P=\pi ab=3\pi b \\ 6\pi=3\pi b/:3\pi \\ b=2
L=\pi[\frac{3}{2}(a+b)-\sqrt{ab}]\\ L=\pi[\frac{3}{2}(3+2)-\sqrt{2\cdot 6}]=\pi(\frac{15}{2}-\sqrt{6})\approx 15,87

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Oś wielka elipsy ma długość 6, więc:

2a=6/:2 a=3

Pole elipsy obliczamy ze wzoru:

P=\pi ab

Zatem:

P=6\pi\\ P=\pi ab=3\pi b \\ 6\pi=3\pi b/:3\pi \\ b=2

Długość sznurka będzie równy obwodowi elipsy, do którego zastosujemy przybliżony wzór:

L=\pi[\frac{3}{2}(a+b)-\sqrt{ab}]

Podstawiamy dane:

L=\pi[\frac{3}{2}(a+b)-\sqrt{ab}]\\ L=\pi[\frac{3}{2}(3+2)-\sqrt{2\cdot 6}]=\pi(\frac{15}{2}-\sqrt{6})\approx 15,87

ksiązki Odpowiedź

b\approx 15,87

© Media Nauka, 2011-01-22

Zadania podobne

kulkaZadanie 589 - pole powierzchni elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy przedstawionej na rysunku.
Elipsa

kulkaZadanie 590 - pole elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy, której półosie mają długości 6 i 5.

kulkaZadanie 591 - pole elipsy, obliczanie pola powierzchni elipsy
Oblicz pole powierzchni elipsy o równaniu 2x^2+3y^2=6

kulkaZadanie 592 - obliczyć pole elipsy
Dany jest okrąg o równaniu x^2+y^2=4. Długość półosi wielkiej pewnej elipsy jest równa długości promienia okręgu. Pole tej elipsy jest dwa razy mniejsze od pola koła wyznaczonego przez okrąg. Jaka jest długość drugiej półosi elipsy?