zadanie

Zadanie 628 - pole powierzchni kwadratu


Na kole o promieniu r=5 opisano kwadrat. Oblicz jego pole.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Okrąg wpiany w kwadrat

Sporządzamy rysunek:

Promień okręgu wpisanego w kwadrat jest równy połowie długości boku kwadratu, więc:

r=\frac{1}{2}a/\cdot 2\\ a=2r

Skorzystamy ze wzoru na pole kwadratu:

P=a^2

i otrzymujemy:

P=a^2=(2r)^2=4r^2\\ r=5\\ P=4\cdot 5^2=4\cdot 25=100

ksiązki Odpowiedź

P=100

© Media Nauka, 2011-02-14

Zadania podobne

kulkaZadanie 629 - obliczyć pole kwadratu
Oblicz pole kwadratu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(3,0), B=(4,2), C=(2,3), D=(1,1).

kulkaZadanie 630 - pole kwadratu
Na obszarze w kształcie kwadratu o powierzchni 1 ha organizowany jest koncert. Przyjmuje się, że na dany obszar można wpuścić tyle ludzi, że na każdego przypada 1 m2 wolnej powierzchni. Jaki przychód z koncertu będą mieli organizatorzy, jeśli zostaną sprzedane wszystkie bilety, których cena wynosi 30 zł?

kulkaZadanie 632 - obliczyć pole powierzchni kwadratu
Środki kwadratu o boku a=10 połączono tak, że powstał w środku mniejszy kwadrat. Oblicz jego pole.

kulkaZadanie 638 - Pole powierzchni kwadratu
Przekątna kwadratu pokrywa się z ramieniem trójkąta równoramiennego o polu równym 16. Oblicz pole kwadratu.