Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 632 - obliczyć pole powierzchni kwadratu


Środki kwadratu o boku a=10 połączono tak, że powstał w środku mniejszy kwadrat. Oblicz jego pole.


© Media Nauka 2008-2017 r.