zadanie

Zadanie 658 - pole i obwód rombu


Wysokość rombu o polu 3 ma wartość \frac{3}{2}. Oblicz obwód tego rombu.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy dane pole i wysokość rombu. Gdy skorzystamy z następującego wzoru na pole rombu:

P=ah

to widzimy, że z tego wzoru możemy wyznaczyć długość boku a, która jest niezbędna do wyznaczenia obwodu rombu, którego wzór zamieszczono poniżej:

L=4a

Mamy więc

P=ah\\ 3=a\cdot \frac{3}{2}/\cdot \frac{2}{3}\\ 3\cdot \frac{2}{3}=a\\ a=2

Obliczamy obwód rombu:

L=4a=4\cdot 2=8

ksiązki Odpowiedź

L=4a=4\cdot 2=8

© Media Nauka, 2011-03-04

Zadania podobne

kulkaZadanie 655 - pole i obwód rombu
Przekątna kwadratu o boku 1 oraz połowa drugiej przekątnej kwadratu stanowią przekątne rombu. Oblicz jego pole i obwód.

kulkaZadanie 656 - pole powierzchni rombu
Oblicz pole rombu ABCD, jeżeli wiadomo, że A=(2,0), B=(3,2), C=(2,4), D=(1,2).

kulkaZadanie 657 - pole powierzchni rombu
Dany jest romb o boku a=\sqrt{2}. Kąt wewnętrzny ma miarę 60°. Obliczyć pole powierzchni tego rombu.