Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 669 - Dodawanie wektorów metodą trójkata


Dany jest prostokąt ABCD. Zaznacz na rysunku wektory
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC},\ \vec{b}=\vec{AD}+\vec{BA},\\ \vec{c}=\vec{DC}+\vec{AB},\ \vec{d}=\vec{AB}+\vec{CB}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z metody trójkąta. Łączymy początek drugiego wektora z końcem pierwszego i znajdujemy sumę łącząc początek pierwszego wektora z końcem drugiego:

Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 1
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 2
\vec{b}=\vec{AD}+\vec{BA}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 3
\vec{c}=\vec{DC}+\vec{AB}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 4
\vec{d}=\vec{AB}+\vec{CB}

© Media Nauka, 2011-03-06


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy