zadanie

Zadanie 669 - Dodawanie wektorów metodą trójkata


Dany jest prostokąt ABCD. Zaznacz na rysunku wektory
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC},\ \vec{b}=\vec{AD}+\vec{BA},\\ \vec{c}=\vec{DC}+\vec{AB},\ \vec{d}=\vec{AB}+\vec{CB}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z metody trójkąta. Łączymy początek drugiego wektora z końcem pierwszego i znajdujemy sumę łącząc początek pierwszego wektora z końcem drugiego:

Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 1
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 2
\vec{b}=\vec{AD}+\vec{BA}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 3
\vec{c}=\vec{DC}+\vec{AB}
Zadanie 669 - dodawanie wektórów - ilustracaja 4
\vec{d}=\vec{AB}+\vec{CB}

© Media Nauka, 2011-03-06

Zadania podobne

kulkaZadanie 670 - Dodawanie wektorów
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Zaznacz na rysunku wektory
\vec{a}=\vec{AB}+\vec{BC},\ \vec{b}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD},\\ \vec{c}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{CD}+\vec{DA},\ \vec{d}=\vec{AB}+\vec{BC}+\vec{DC}

kulkaZadanie 671 - dodawanie wektorów metodą trójkąta
Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c}, jeżeli wiadomo, że \vec{a}+\vec{c}=\vec{b}
Wektory

kulkaZadanie 672 - dodawanie wektorów
Znaleźć graficznie sumę wektorów \vec{a}=[-2,3], \ \vec{b}=[2,1],
a) metodą trójkąta
b) metodą równoległoboku.

kulkaZadanie 680 - dodawanie wektorów metodą równoległoboku
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor \vec{AD}+\vec{BC} (sumę wektorów wyznaczonych przez ramiona trapezu).

kulkaZadanie 681 - dodawanie wektorów metodą równoległoboku

Dany jest trójkąt prostokątny ABC. Znaleźć graficznie metodą równoległoboku wektor:
a) \vec{AB}+\vec{BC}+\vec{AC}
b) \vec{CA}+\vec{BC}

kulkaZadanie 683 - działania na wektorach równoległych
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}