Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 673 - odejmowanie wektorów


Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek.

Początki obu wektorów zaczepiamy w dowolnym punkcie, a różnicę znajdujemy łącząc końce obu wektorów. Zwrot różnicy wektorów obieramy do odjemnej.

Odejmowanie wektórów - ilustracja do zadania

© Media Nauka, 2011-03-09


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy