zadanie

Zadanie 674 - różnica wektorów


Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c} taki, że \vec{b}-\vec{c}=\vec{a}
Wektory


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Warto przekształcić naszą różnicę następująco: \vec{c}=\vec{b}-\vec{a}.

Początki danych wektorów \vec{b}, \vec{a} są już zaczepione w jednym punkcie, a różnicę znajdujemy, łącząc końce obu wektorów. Zwrot różnicy wektorów obieramy do odjemnej. Można też przekształcić naszą różnicę następująco: \vec{b}=\vec{a}+\vec{c} i stosować metodę trójkąta lub równoległoboku dodawania dwóch wektorów. wynik będzie taki jak na poniższym rysunku:

Ilustracja do zadania o różnicy wektórów

© Media Nauka, 2011-03-09

Zadania podobne

kulkaZadanie 673 - odejmowanie wektorów
Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]

kulkaZadanie 676 - odejmowanie wektorów
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

kulkaZadanie 678 - odejmowanie wektorów
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}

kulkaZadanie 683 - działania na wektorach równoległych
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}