Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 676 - odejmowanie wektorów


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W każdym przypadku sprowadzamy wektory do wspólnego początku i znajdujemy wektor różnicy, łącząc końce obu wektorów, zwrot przyjmując do odjemnej. Rysunki ilustrują poszczególne działania:

różnica wektórów a=AB-BC
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}
różnica wektórów b=AB-CD
\vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}
różnica wektórów c=BC-AD
\vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

© Media Nauka, 2011-03-10


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy