zadanie

Zadanie 676 - odejmowanie wektorów


Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W każdym przypadku sprowadzamy wektory do wspólnego początku i znajdujemy wektor różnicy, łącząc końce obu wektorów, zwrot przyjmując do odjemnej. Rysunki ilustrują poszczególne działania:

różnica wektórów a=AB-BC
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}
różnica wektórów b=AB-CD
\vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}
różnica wektórów c=BC-AD
\vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

© Media Nauka, 2011-03-10

Zadania podobne

kulkaZadanie 673 - odejmowanie wektorów
Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]

kulkaZadanie 674 - różnica wektorów
Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c} taki, że \vec{b}-\vec{c}=\vec{a}
Wektory

kulkaZadanie 678 - odejmowanie wektorów
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}

kulkaZadanie 683 - działania na wektorach równoległych
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}