zadanie

Zadanie 678 - odejmowanie wektorów


Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Możemy wykonać to zadanie na kilka sposobów. My będziemy graficznie odejmować najpierw dwa pierwsze wektory i od różnicy będziemy odejmować kolejne, stosując zasadę sprowadzania wektorów do wspólnego początku i znajdując różnicę poprzez łączenie ich końców i obierając zwrot do odjemnej.

Etap I

Zadanie 678 - etap I rozwiązania

Etap II

Zadanie 678 - etap II rozwiązania

Etap III

Zadanie 678 - etap III rozwiązania

Widać, że \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}=\vec{AB}

© Media Nauka, 2011-03-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 673 - odejmowanie wektorów
Znaleźć graficznie różnicę wektorów \vec{a}=[2,-3], \ \vec{b}=[-2,-3]

kulkaZadanie 674 - różnica wektorów
Dane są wektory \vec{a}, \ \vec{b} pokazane na poniższym rysunku. Znaleźć graficznie wektor \vec{c} taki, że \vec{b}-\vec{c}=\vec{a}
Wektory

kulkaZadanie 676 - odejmowanie wektorów
Dany jest trapez równoramienny ABCD. Znaleźć graficznie wektory:
\vec{a}=\vec{AB}-\vec{BC}, \ \vec{b}=\vec{AB}-\vec{CD}, \ \vec{c}=\vec{BC}-\vec{AD}

kulkaZadanie 683 - działania na wektorach równoległych
Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektory
\vec{AB}+\vec{DC}, \ \vec{BC}+\vec{DA},\ \vec{DA}-\vec{BC}, \ \vec{CD}-\vec{BA}