Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 678 - odejmowanie wektorów


Dany jest prostokąt ABCD. Znaleźć graficznie wektor \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Możemy wykonać to zadanie na kilka sposobów. My będziemy graficznie odejmować najpierw dwa pierwsze wektory i od różnicy będziemy odejmować kolejne, stosując zasadę sprowadzania wektorów do wspólnego początku i znajdując różnicę poprzez łączenie ich końców i obierając zwrot do odjemnej.

Etap I

Zadanie 678 - etap I rozwiązania

Etap II

Zadanie 678 - etap II rozwiązania

Etap III

Zadanie 678 - etap III rozwiązania

Widać, że \vec{AB}-\vec{AD}-\vec{CA}-\vec{DC}=\vec{AB}

© Media Nauka, 2011-03-11


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy