Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 705 - symetria osiowa analitycznie


Znaleźć obraz krzywej y=3x2-2x+1 w symetrii osiowej względem osi OX i OY.


© Media Nauka 2008-2017 r.