Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 708 - symetria środkowa


Znaleźć obraz trójkąta równobocznego w symetrii środkowej względem dowolnego wierzchołka tego trójkąta.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: znaleźć obraz trójkąta w symetrii środkowej względem dowolnego wierzchołka

© Media Nauka, 2011-03-19


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy