Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie 710 - symetria środkowa analitycznie


Znaleźć obraz trójkąta ABC w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, jeżeli A=(-2,3), B=(5,3, C=(0,7).


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=-x \\ y'=-y

Zatem obrazem punktu o współrzędnych (x,y) w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt o współrzędnych (-x,-y). Mamy więc:

A=(-2,3), A'=(2,-3)\\ B=(5,3), B'=(-5,-3)\\ C=(0,7), C'=(0,-7)

Trójkąt A'B'C' jest obrazem trójkąta ABC w symetrii względem początku układu współrzędnych.


© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1242


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.