zadanie

Zadanie 710 - symetria środkowa analitycznie


Znaleźć obraz trójkąta ABC w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, jeżeli A=(-2,3), B=(5,3, C=(0,7).


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

W symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych obrazem pewnego punktu P=(x,y) jest punkt P'=(x',y'). Zachodzą zależności między współrzędnymi punktu i jego obrazem:

x'=-x \\ y'=-y

Zatem obrazem punktu o współrzędnych (x,y) w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt o współrzędnych (-x,-y). Mamy więc:

A=(-2,3), A'=(2,-3)\\ B=(5,3), B'=(-5,-3)\\ C=(0,7), C'=(0,-7)

Trójkąt A'B'C' jest obrazem trójkąta ABC w symetrii względem początku układu współrzędnych.

© Media Nauka, 2011-03-19

Zadania podobne

kulkaZadanie 708 - symetria środkowa
Znaleźć obraz trójkąta równobocznego w symetrii środkowej względem dowolnego wierzchołka tego trójkąta.

kulkaZadanie 709 - symetria środkowa
Znaleźć obraz kwadratu w przekształceniu będącym złożeniem czterech symetrii środkowych względem kolejnych wierzchołków tego kwadratu.

kulkaZadanie 711 - symetria środkowa analitycznie
Znaleźć obraz krzywej y=x3-x2 w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.