Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 719 - jednokładność


Znaleźć obraz kwadratu w jednokładności o środku w jednym z wierzchołków tego kwadratu i skali k=2.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje poniższy rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz kwadratu w jednokładności o środku w jednym z wierzchołków tego kwadratu i skali k=2.

Ponieważ k=2 więc |\overline{OB'}|=2|\overline{OB}|, |\overline{OC'}|=2|\overline{OC}|, |\overline{OD'}|=2|\overline{OD}|

© Media Nauka, 2011-03-20


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy