zadanie

Zadanie 726 - funkcje trygonometryczne


Obliczyć promień R okręgu opisanego na sześciokącie foremnym, jeżeli wiadomo, że długość promienia wpisanego w ten wielokąt r=2.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\alpha=30^o\\ \cos{\alpha}=\frac{r}{R}\\ R\cos{\alpha}=r/:\cos{\alpha}\\ R=\frac{r}{\cos{\alpha}}
R=\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{4}{\sqrt{3}}\approx 2,3

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy rysunek:

Szkic do zadania 726

Ustalimy w pierwszej kolejności miarę kąta \alpha. Zauważ, że kąt pełny 360° jest podzielony na sześć przystających kątów (wewnętrznych trójkątów). Zatem jeden z takich kątów ma miarę: 360°:6=60°. Szukany kąt ma miarę o jedną drugą mniejszą, gdyż wysokość w takim trójkącie dzieli podstawę trójkąta na dwie równe części, wysokość jest jednocześnie dwusieczną tego kąta. Zatem

\alpha=30^o

Korzystamy z definicji funkcji cosinus:

\cos{\alpha}=\frac{r}{R}/\cdot R\\ R\cos{\alpha}=r/:\cos{\alpha}\\ R=\frac{r}{\cos{\alpha}}

Korzystaliśmy z danej wartości r=2 i tego, że \cos{30^o}=\frac{\sqrt{3}}{2}

R=\frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{4}{\sqrt{3}}\approx 2,3

ksiązki Odpowiedź

R\approx 2,3

© Media Nauka, 2011-03-24

Zadania podobne

kulkaZadanie 723 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie długości a, ramionach długości b, kątami wewnętrznymi przy podstawie trójkąta \beta oraz \alpha przy wierzchołku trójkąta z którego opada wysokość h na podstawę trójkąta. Zapisać podstawowe funkcje trygonometryczne dla katów: \beta, \frac{\alpha}{2}.

kulkaZadanie 724 - funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnej długości a=\sqrt{2}. Oblicz długość podstawy korzystając z funkcji trygonometrycznych.

kulkaZadanie 725 - funkcje trygonometryczne
Obliczyć długość podstawy prostokąta, jeżeli przekątna o długości d=2\sqrt{3} tworzy z podstawą kąt \alpha=30^o.