Logo Serwisu Media Nauka


zadanie

Zadanie 729 - miara łukowa kąta


Dany jest kąt \frac{\pi}{8}\ rad. Znaleźć jego miarę stopniową. Wynik wyrazić w stopniach i minutach.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zamieniamy miarę łukową kąta na miarę stopniową, korzystając z proporcji (kąt pełny 360o ma miarę łukową 2\pi)

Zamieniamy teraz minuty na stopnie (1 stopień jest równy 60 minutom). Również korzystamy z proporcji:

2\pi - 360^o\\\underline{\frac{\pi}{8} - x}\\ 2\pi\cdot x=\frac{\pi}{8}\cdot 360^o/:2\pi\\ x=\frac{360^o}{16}\\ x=22,5^o

0,5°, to 30', bo połowa z 1°=60', to właśnie 30'.Zatem:

ksiązki Odpowiedź

\frac{\pi}{8}=22^o30'

© Media Nauka, 2011-03-26


Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy