zadanie

Zadanie 731 - wzory trygonometryczne


Oblicz \cos{75^o}\cos{10^o}+\sin{70^o}\cos{10^o}.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\cos{75^o}\cos{10^o}+\sin{70^o}\cos{10^o}=\cos(70^o-10^o)=\frac{1}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Korzystamy ze wzoru na cosinus różnicy kątów:

\cos{(\alpha-\beta)}=\cos{\alpha}\cos{\beta}+\sin{\alpha}\sin{\beta}

Mamy więc:

\cos{75^o}\cos{10^o}+\sin{70^o}\cos{10^o}=\cos(70^o-10^o)=\cos{60^o}=\frac{1}{2}

ksiązki Odpowiedź

\cos{75^o}\cos{10^o}+\sin{70^o}\cos{10^o}=\frac{1}{2}

© Media Nauka, 2011-03-27

Zadania podobne

kulkaZadanie 730 - wzory trygonometryczne
Oblicz tg{75^o}.

kulkaZadanie 732 - wzory trygonometryczne
Wiedząc, że \sin{x}=0,2 oblicz \cos{2x}, \sin{2x}, tg{2x}.

kulkaZadanie 733 - wzory trygonometryczne
Obliczyć
Obliczyć a) sin{75^o}+sin{15^o} b) cos{75^o}+cos{15^o} c) sin{75^o}-sin{15^o} d) cos{75^o}-cos{15^o}

kulkaZadanie 734 - tożsamości trygonometryczne
Udowodnić tożsamość:
a) tg{\alpha}+ctg{\alpha}=\frac{1}{\sin{\alpha}\cos{\alpha}}
b) tg{\alpha}-tg{\beta}=\frac{\sin{(\alpha-\beta)}}{\cos{\alpha}\cos{\beta}}
c) \sin^4{\alpha}-cos^4{\alpha}=2\sin^2{\alpha}-1

kulkaZadanie 737 - tożsamości trygonometryczne
Udowodnić tożsamość:
a) tg{\alpha}\sin{2\alpha}=2\sin^2{\alpha}
b) \frac{1}{1-\sin{x}}+\frac{1}{1+\sin{x}}=\frac{2}{\cos^2{x}}
c) \frac{\sin{5x}+\sin{3x}}{\cos{5x}+\cos{3x}}=tg{4x}

kulkaZadanie 740 - tożsamości trygonometryczne
Udowodnić tożsamość: tg(45^o-\frac{x}{2})+tg{x}=\frac{1}{\cos{x}}.

kulkaZadanie 741 - tożsamości trygonometryczne
Udowodnić tożsamość:
a) \frac{\sin{x}}{1+\cos{x}}=\frac{1-\cos{x}}{\sin{x}}
b) tg(45^o+x)tg(45^o-x)=1
c) \cos{x}+\sin{x}=\sqrt{2}\sin(45^o+x)
d) tg{x}+ctg{x}=\frac{2}{\sin{2x}}
e) \frac{1+tg{x}}{1-tg{x}}=tg(45^o+x)

kulkaZadanie 758 - okres funkcji, znajdowanie okresu funkcji
Znaleźć okres podstawowy funkcji: y=\cos^4x-\sin^4x.