zadanie

Zadanie 780 - średnia arytmetyczna


Oblicz średnią arytmetyczną dziesięciu kolejnych liczb pierwszych.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29
\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=12,9

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Liczba pierwsza jest to liczba naturalna, która dzieli się tylko przez dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. Liczby 0 i 1 nie są liczbami pierwszymi. Wypisujemy dziesięć kolejnych liczb pierwszych (można je znaleźć w tablicach): 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Korzystamy ze wzoru na średnią geometryczną:

\overline{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}

Mamy więc:

\overline{x}=\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10}=\frac{129}{10}=12,9

ksiązki Odpowiedź

\overline{x}=12,9

© Media Nauka, 2011-09-03

Zadania podobne

kulkaZadanie 781 - średnia arytmetyczna
Z zespole pracowników liczącym 30 osób 30% urodziło się w 1971 roku, 20% w 1980, 2 osoby w 1954 roku, 1 osoba w 1990, 3 osoby w 1972, 3 w 1973, 3 w 1975, 2 w 1979, 1 osoba w 1981. Jaka jest średnia wieku w zespole?