zadanie

Zadanie 785 - prawdopodobieństwo


Losujemy dwie osoby z grupy osób, w której znajduje się 4 chłopaków i 3 dziewczyny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania pary dziewczyna i chłopak?


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Przyjmujemy, że wylosowanie każdej z osób jest jednakowo prawdopodobne. Wylosowanie chłopaka oznaczmy przez c, dziewczyny przez d. Numerujemy wszystkie dziewczyny i chłopców, aby ich rozróżnić: c_1, c_2, c_3, c_4, d_1, d_2, d_3. Możemy daną osobę wylosować raz i kolejność losowania nie ma znaczenia, tzn. zdarzenia {(d1, c1)} jest takie samo jak {(c1, d1)}, a zdarzenie {(d1, d1)} jest niemożliwe. Możemy wówczas określić zbiór zdarzeń elementarnych:

\Omega=\lbrace (c_1,d_1), (c_1,d_2), (c_1,d_3), (c_2,d_1), (c_2,d_2), (c_2,d_3), (c_3,d_1), (c_3,d_2), (c_3,d_3),\\  (c_4,d_1), (c_4,d_2), (c_4,d_3),(c_1,c_2),(c_1,c_3),(c_1,c_4),(c_2,c_3),(c_2,c_4),(c_3,c_4),\\ (d_1,d_2),(d_1,d_3),(d_2,d_3)\rbrace

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest więc równa:

\overline{\overline{\Omega}}=21

A - zdarzenie losowe polegające na wylosowaniu pary dziewczyna-chłopak. Takich zdarzeń jest 12.

A=\lbrace (c_1,d_1), (c_1,d_2), (c_1,d_3), (c_2,d_1), (c_2,d_2), (c_2,d_3), (c_3,d_1), (c_3,d_2), (c_3,d_3),\\  (c_4,d_1), (c_4,d_2), (c_4,d_3)\rbrace\\ \overline{\overline{A}}=12

Obliczamy prawdopodobieństwo:

P(A)=\frac{\overline{\overline{A}}}{\overline{\overline{\Omega}}}=\frac{12}{21}=\frac{4}{7}

ksiązki Odpowiedź

P(A)=\frac{4}{7}

© Media Nauka, 2011-09-11

Zadania podobne

kulkaZadanie 784 - prawdopodobieństwo
Rzucamy trzy razy monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwa razy orła?

kulkaZadanie 783 - Prawdopodobieństwo
Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej 3 oczek symetryczną kością do gry.