zadanie

Zadanie 800 - objętość i pole powierzchni czworościanu foremnego


Oblicz objętość i pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości 2\sqrt{3}.


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a=2\sqrt{3}\\ V=\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot (2\sqrt{3})^3\sqrt{2}=\frac{24}{12}\sqrt{6}=2\sqrt{6}
P=\sqrt{3}a^2=\sqrt{3}\cdot (2\sqrt{3})^2=12\sqrt{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Skorzystamy z następujących wzorów na objętość czworościanu foremnego:

V=\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}

oraz na pole powierzchni czworościanu foremnego:

P=\sqrt{3}a^2

Obliczamy więc objętość:

a=2\sqrt{3}\\ V=\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot (2\sqrt{3})^3\sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot 2^3\cdot (\sqrt{3}^3)\cdot \sqrt{2}=\frac{1}{12}\cdot 8 \cdot 3\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}=\frac{24}{12}\sqrt{6}=2\sqrt{6}

oraz pole powierzchni:

P=\sqrt{3}a^2=\sqrt{3}\cdot (2\sqrt{3})^2=\sqrt{3}\cdot 4\cdot 3=12\sqrt{3}

ksiązki Odpowiedź

V=2\sqrt{6}\\ P=12\sqrt{3}

© Media Nauka, 2011-10-22

Zadania podobne

kulkaZadanie 801 - czworościan foremny
Narysować siatkę czworościanu foremnego o objętości 5 cm3.

kulkaZadanie 802 - objętość czworościanu foremnego
Oblicz objętość czworościanu foremnego, którego wysokość ma długość 2.

kulkaZadanie 803 - czworościan foremny - objętość
Pole powierzchni czworościanu foremnego jest równe 3. Jaka jest jego objętość?