zadanie

Zadanie 804 - długość łuku


Obliczyć długość łuku wyznaczonego przez półokrąg o promieniu 4.


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Długość łuku okręgu o kącie środkowym \alpha^o (kąt wyrażony w stopniach) i promieniu r jest równa

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r

Kąt środkowy wyznaczający półokrąg to kąt półpełny, czyli kąt o mierze 180°. Promień okręgu jest dany i równy 4. Zatem długość łuku obliczamy następująco:

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{180}{360}\cdot 2\pi \cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 8\pi=4\pi

ksiązki Odpowiedź

d=4\pi

© Media Nauka, 2012-02-25

Zadania podobne

kulkaZadanie 805 - długość łuku
Obliczyć długość łuku okręgu o kącie środkowym 30o i promieniu r=3.

kulkaZadanie 806 - długość łuku okręgu
Jaką miarę ma kąt środkowy, jeżeli długość łuku okręgu na nim opartego jest równa \frac{3}{4}\pi a promień tego okręgu ma długość 3?